1. Algemeen

1.1 Copycat verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere info of vragen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij info@copycatgraphics.be.

1.2 Onze website copycatgraphics.be speelt een centrale rol bij de uitvoering van onze missie. De dienstverlening van deze website impliceert ook dat wij enkele persoonsgegevens verwerken. We garanderen een gepaste bescherming van uw gegevens volgens de nieuwe voorschriften van de nieuwe Europese privacywetgeving die van kracht is sinds 25 mei 2018.

1.3 Met deze privacyverklaring willen we u helder en transparant informeren over welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of deze gegevens met derden gedeeld worden, hoelang we de gegevens bewaren en over welke rechten u beschikt.

1.4 Als u niet akkoord gaat met de onderstaande bepalingen, verzoeken wij u vriendelijk om geen gebruik te maken van de website en ons te contacteren via info@copycatgraphics.be.om uw bezorgdheden te bespreken.

1.5 Copycat behoudt zich het recht om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. U kan de geüpdatete versie steeds op deze webpagina raadplegen. Als deze wijzigingen heel ingrijpend zijn, communiceren we deze op een opvallende en duidelijke manier.

1.6 Bij vragen, klachten of verdere inlichtingen inzake uw persoonsgegevens, verzoeken wij u vriendelijk om dit melden via info@copycatgraphics.be of via de contactgegevens vermeld onder punt 8. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 11/07/2022.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

2.1 Hieronder volgt een opsomming van de verschillende doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen. Wij verwerken deze gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft bezorgd.

2.2 Via deze website worden enkel persoonsgegevens verzameld via het contactformulier. Wanneer u het contactformulier invult op onze website, dan kan u gevraagd worden om uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer in te vullen.

2.3 Van onze klanten worden enkel de gegevens verwerkt die nodig zijn voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolging van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

3. Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

3.1 De gegevens die u ons bezorgt, verwerken we enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie 1 en 2). We gebruiken enkel de minimaal noodzakelijke hoeveelheid persoonsgegevens en vragen hiervoor steeds uw uitdrukkelijke toestemming.

3.2 Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met beveiligingssoftware en zijn beveiligd met een wachtwoord. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun functie uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

3.3 We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

4. Rechtsgronden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel

  • 6.1.a toestemming;
  • 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • 6.1.c noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • 6.1.f noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen;

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

3.2 Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met beveiligingssoftware en zijn beveiligd met een wachtwoord. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun functie uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

3.3 We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van opvolging).

6. Hoe uw gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

6.1 U heeft het recht om de persoonsgegevens die we van u bewaren in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kan steeds door een e-mail te sturen naar info@copycatgraphics.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart, ter bescherming van uw privacy.

6.2 De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

6.3 Daarnaast heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde instantie te sturen.

6.4 De toestemming die u ons gaf om uw gegevens te verwerken kan u ook steeds intrekken. U kan hiervoor ook een e-mail sturen naar info@copycatgraphics.be.

6.5 U heeft steeds de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

7. Cookiebeleid

7.1 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

7.2 Cookies maken de interactie tussen de gebruiker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de gebruiker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

7.3 Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die de internaut bezoekt of door derden waarmee de website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op de computer of mobiel apparaat van de Gebruiker bevindt.

7.4 Cookies worden gestockeerd op de computer of mobiel apparaat van de gebruiker in de browser.

7.5 De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

7.6 Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Indien u zich toen akkoord heeft verklaard, stemde u automatisch in met het plaatsen van cookies. Indien u hier toch niet mee akkoord gaat, raden wij u aan om geen gebruik meer te maken van de website en uw browserinstellingen te wijzigen.

7.7 U kan zich afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kan u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in de browser uitzet, kan u niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en kan sommige inhoud soms niet getoond worden. De beleving van onze website zal daarom mogelijk minder aangenaam zijn.

7.8 We gebruiken de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken (bv. herkenning van de gebruiker). Deze cookies laten de gebruiker toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Indien de gebruiker deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies
Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van de website en zorgen er voor dat de Gebruiker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld cookies die ergens de voorkeur van de Gebruiker onthouden (bv. taal).

Performantiecookies
Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik van de website door surfer, met de bedoeling de inhoud van de website te verbeteren en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.

8. Contactgegevens

verantwoordelijke: Copycat, Didier De Laet
Adres: Prins Boudewijnlaan 21/E 2550 Kontich
Telefoon: 03 888 20 50
E-mail: info@copycatgraphics.beCatclients

Zonder onze straffe en trouwe klanten stonden we natuurlijk nergens. Voor hen geven we elke dag weer het beste van onszelf.
If they grow, we grow!

Logo - EG Logo - Altrad Logo - IKEA Logo - Qualiphar Logo - Sipwell Logo - Van Mossel Logo - playmobil Logo - MRFG Logo - protime Logo - Laperre Logo - Care Logo - Atos